Meqenëse i marrim parasysh mendimet e juaja ju lutem na shkruani për të gjitha ankesat dhe sugjerimet e juaj në formën elektronike në kutinë më poshtë. Ne i pranojmë dhe i verësojmë të gjitha mendimet e juaja. Kutinë për ankesa dhe sugjerime mund ta gjeni edhe në formën fizike në të gjitha pikat e HIB Petrol.

Faleminderit që jeni pjesë e HIB.

Emri :
Mbiemri :
Qyteti :
Telefoni :
E-mail:
Mesazhi:

Tel : +381 38 777 777
Email : info@hibpetrol.com

Hib Depo,                 +377 44 120 847
HIB Ferizaj 1,           +386 49 780 009
HIB Ferizaj 2,           +386 49 188 444
HIB Ferizaj 3,           +386 49 153 999
HIB Lipjan 1,            +386 49 432 000
HIB Lipjan 2,            +386 49 780 025
HIB Cagllavicë,        +386 49 628 888
HIB Fushë Kosovë, +386 49 152 333
HIB Mitrovicë,          +386 49 152 444
HIB Komoran,          +386 49 153 555
HIB Prizren,              +386 49 153 666
HIB Gjilan,                +386 49 154 999
HIB Podujevë,          +386 49 949 333
HIB Pejë,                  +386 49 949 444