Të dhënat që do plotësoni do të përdoren për t’iu përgjigjur pyetjes tuaj.

Emri :
Mbiemri :
Qyteti :
Telefoni :
E-mail:
Mesazhi:

Tel : +381 38 777 777
Email : info@hibpetrol.com

HIB Depo,                 +377 44 120 847
HIB Ferizaj 1,            +386 49 780 009
HIB Ferizaj 2,            +386 49 188 444
HIB Ferizaj 3,            +386 49 153 999
HIB Ferizaj 4,            +386 49 949 666
HIB Lipjan 1,             +386 49 432 000
HIB Lipjan 2,             +386 49 780 025
HIB Cagllavicë,         +386 49 628 888
HIB Shkabaj,             +386 49 949 555
HIB Fushë Kosovë,   +386 49 152 333
HIB Mitrovicë,            +386 49 152 444
HIB Komoran,            +386 49 153 555
HIB Prizren,               +386 49 153 666
HIB Gjilan,                 +386 49 154 999
HIB Podujevë,           +386 49 949 333
HIB Pejë,                   +386 49 949 444