Të dhënat që do plotësoni do të përdoren për t’iu përgjigjur pyetjes tuaj.

Emri :
Mbiemri :
Qyteti :
Telefoni :
E-mail:
Mesazhi:

Tel: +383 38 777 777
Email: info@hibpetrol.com

HIB Depo,                 +383 44 120 847
HIB Ferizaj 1,            +383 49 780 009
HIB Ferizaj 2,            +383 49 188 444
HIB Ferizaj 3,            +383 49 153 999
HIB Ferizaj 4,            +383 49 949 666
HIB Lipjan 1,             +383 49 432 000
HIB Lipjan 2,             +383 49 780 025
HIB Cagllavicë,         +383 49 628 888
HIB Shkabaj,             +383 44 522 111
HIB Fushë Kosovë,   +383 49 152 333
HIB Mitrovicë,            +383 49 152 444
HIB Komoran,            +383 49 153 555
HIB Prizren,               +383 49 153 666
HIB Gjilan,                 +383 49 154 999
HIB Podujevë,           +383 49 949 333
HIB Pejë,                   +383 49 949 444