Restaurante

restNë kompani ne kemi për qëllim që t’iu ofrojmë klientëve shërbime të ndryshme. Restaurantet dhe marketet në pikat e shitjes së naftës shërbejnë si pikë takimi e klientëve tanë, ku ne informohemi për nevojat e konsumatorëve. Në këtë mënyrë, HIB Petrol nuk është vetëm kompani e furnizimit me naftë, por edhe vend shumë                                                                                             i përshtatshëm i rekreacionit për vizitorët.

Markete

market

Në të njëjtën kohë, gjatë furnizimit me karburant, konsumatori ynë mund të furnizohet edhe me produkte të tjera ushqimore. Këtë e ofrojnë marketet që gjenden në cdo pikë të karburantit. Koha e konsumatorit tonë është e çmuar. Për këtë qellim ne, konsumatorit tonë ia ofrojmë të                                                                                             gjitha shërbimet në një vend dhe në të                                                                                                     njëjtën kohë.

 

Derivate

der

HIB Petrol u siguron klientëve cilësi, duke testuar naftën e importuar në laboratorë me standardet më të larta dhe të autorizuar për shërbime. Besojmë fuqishëm që kualiteti nuk është luks, por është e drejtë fundamentale e klientëve, andaj synimi ynë është të dallohemi nga                                                                                                 konkurrentët me cilësinë e produkteve, me                                                                                             shërbimet cilësore ndaj konsumatorit dhe                                                                                               me integritet të lartë të kompanisë.

Autolarje

auto

HIB gjithashtu ofronë larjen e veturave ne te gjitha pikat e HIB petrol, në mënyrë profesionale me shampon special .